Detta är Anni Sennovs personliga historia som ledde henne fram till kanaliseringen av